Starfsmannasáttmáli

Við viljum að í skólanum sé hlýlegt andrúmsloft og að við sýnum hvert öðru umhyggju og kurteisi. Við viljum að samskipti innan vinnustaðarins einkennist af jákvæðni, gleði og metnaði.

Gildi Grunnskóla Borgarfjarðar
Við:

  • berum virðingu fyrir sjálfum okkur, öðrum og umhverfinu
  • tökum ábyrgð á því sem við gerum og segjum
  • ástundum heiðarleg og réttlát samskipti, byggð á gagnkvæmu trausti
  • göngum með gleði og jákvæðu hugarfari til leiks og starfs
  • stöndum saman og vinnum saman
  • sýnum umburðarlyndi og kærleika í samskiptum
  • erum metnaðarfull, skipulögð og öguð í öllu sem við gerum
  • gætum fyllsta trúnaðar um málefni annarra
  • hvetjum til heilbrigðs lífernis