Skólastefna

Þátttaka og ánægja hagsmunaaðila

 • – Nám og kennsla við hæfi, m.a. byggt á rauntengingu og áhugasviðum nemandans
 • – Jafnrétti í skólastarfi
 • – Markvissar forvarnir
 • – Samfélagsleg þátttaka

Skilvirkir og áhrifaríkir ferlar/verklag vegna kennslu og stoðstarfsemi

 • – Nám og kennsla við hæfi hvers og eins
 • – Fjölbreytt og skýrt námsmat
 • – Öflugt samstarf innan og milli skólastiga
 • – Markviss og vel skipulögð stoðþjónusta innan skólans
 • – Gott upplýsingaflæði, innan, til og frá skóla
 • – Öflugt samstarf og sameiginleg ábyrgð heimila og skóla
 • – Traust tengsl við grenndarsamfélagið
 • – Skýr verkaskipting, áætlanagerð og verkferlar
 • – Reglubundið eftirlit, gæðastjórnun og mat á skólastarfinu, með viðeigandi stuðningi
 • – Regluleg þarfagreining eigna og búnaðar

Lærdómur og vöxtur

 • – Stjórnun er fagleg, sterk og skipulögð
 • – Starfslýsingar eru skýrar og þekktar
 • – Starfsfólk hefur bakgrunn til að sinna starfi sínu
 • – Fagþekkingu starfsfólks er viðhaldið og hún stöðugt aukin
 • – Þekking og reynsla starfsfólks er nýtt til hins ýtrasta, öllum starfsstöðvum í hag

Fjárhagsleg frammistaða

 • – Sjálfstæði er í fjármálum
 • – Grunnfjárframlög eru tryggð
 • – Stöðugt er leitað leiða til að auka fjármagn til skólans
 • – Velvilji og þekking samfélagsins er nýtt skólanum til hagsbóta
 • – Forsendur í fjárhagsáætlun eru skýrar og fjárhagsáætlanir raunhæfar
 • – Fjármagn er nýtt með skilvirkum hætti
 • – Eignum og búnaði skólans er viðhaldið til að tryggja hámarksnýtingu
 • – Starfsfólk og nemendur búa yfir kostnaðarvitund og nauðsynlegri þekkingu á fjárhagsstöðunni

(uppfært nóvember 2017)