Þátttaka og ánægja hagsmunaaðila

 • Nám og kennsla við hæfi, m.a. byggt á rauntengingu og áhugasviðum nemandans
 • Jafnrétti í skólastarfi
 • Markvissar forvarnir
 • Samfélagsleg þátttaka

 

Skilvirkir og áhrifaríkir ferlar/verklag vegna kennslu og stoðstarfsemi

 • Nám og kennsla við hæfi hvers og eins
 • Fjölbreytt og skýrt námsmat
 • Öflugt samstarf innan og milli skólastiga
 • Markviss og vel skipulögð stoðþjónusta innan skólans
 • Gott upplýsingaflæði, innan, til og frá skóla
 • Öflugt samstarf og sameiginleg ábyrgð heimila og skóla
 • Traust tengsl við grenndarsamfélagið
 • Skýr verkaskipting, áætlanagerð og verkferlar
 • Reglubundið eftirlit, gæðastjórnun og mat á skólastarfinu, með viðeigandi stuðningi
 • Regluleg þarfagreining eigna og búnaðar

Lærdómur og vöxtur

 • Stjórnun er fagleg, sterk og skipulögð
 • Starfslýsingar eru skýrar og þekktar
 • Starfsfólk hefur bakgrunn til að sinna starfi sínu
 • Fagþekkingu starfsfólks er viðhaldið og hún stöðugt aukin
 • Þekking og reynsla starfsfólks er nýtt til hins ýtrasta, öllum starfsstöðvum í hag

 

Fjárhagsleg frammistaða

 • Sjálfstæði er í fjármálum
 • Grunnfjárframlög eru tryggð
 • Stöðugt er leitað leiða til að auka fjármagn til skólans
 • Velvilji og þekking samfélagsins er nýtt skólanum til hagsbóta
 • Forsendur í fjárhagsáætlun eru skýrar og fjárhagsáætlanir raunhæfar
 • Fjármagn er nýtt með skilvirkum hætti
 • Eignum og búnaði skólans er viðhaldið til að tryggja hámarksnýtingu
 • Starfsfólk og nemendur búa yfir kostnaðarvitund og nauðsynlegri þekkingu á fjárhagsstöðunni

(uppfært nóvember 2017)