Gildi GBF

Við:
– berum virðingu fyrir sjálfum okkur, öðrum og umhverfinu
– tökum ábyrgð á því sem við gerum og segjum
– ástundum heiðarleg og réttlát samskipti, byggð á gagnkvæmu trausti
– göngum með gleði og jákvæðu hugarfari til leiks og starfs
– stöndum saman og vinnum saman
– sýnum umburðarlyndi og kærleika í samskiptum
– erum metnaðarfull, skipulögð og öguð í öllu sem við gerum
– gætum fyllsta trúnaðar um málefni annarra
– hvetjum til heilbrigðs lífernis