Skólastjóri

Aðstoðarskólastjóri

Deildarstjórar

Umsjónarkennarar

Kennarar

Námsráðgjafi

Sérkennslufulltrúi

Matráður

Sálfræðingar
Ritari

Húsvörður

Skólasafnskennari

Bókavörður

Verkefnastjórar

Skólahjúkrunarfræðingur

Þroskaþjálfar

Forfallakennarar

Leiðbeinendur

Stuðningsfulltrúar

Skólaliðar

Tómstundaskóli

Starfsfólk í leyfi