Skólasálfræðingar

Skólasálfræðingur sinnir ráðgjöf og stuðningi við starfsfólk vegna almenns skólastarfs en einnig vegna nýbreytni og þróunarstarfa innan skólans. Hann veitir einnig forráðamönnum nemenda leiðbeiningar um uppeldi eftir því sem aðstæður leyfa.

Ráðgjöf sálfræðings lýtur einkum að vanda vegna náms. Vandinn getur tengst vitsmunalegum, tilfinningalegum eða félagslegum þáttum sem á einhvern hátt hamla námi og/eða aðlögun að skólastarfi. Vinna sálfræðings felst í nánari greiningu á vandanum og ráðgjöf til starfsfólks, nemanda eða forráðamanna út frá henni.

Ósk um aðstoð sálfræðings getur sprottið af áhyggjum kennara af námsgengi nemanda síns eða líðan hans í skólanum. Aðstoð sálfræðings felst m.a. í ráðgjöf við kennarann, skoðun á aðstæðum eða nemandanum sjálfum.

Beiðnir um aðstoð sálfræðings eiga að berast stigsstjóra viðkomandi stigs nemandans en einnig er möguleiki fyrir foreldra að senda inn beiðni með aðstoð umsjónarkennara.

Uppfært 9/2021